ഫോമാ സാധാരക്കാരുടെ കൺവെൻഷൻ നടത്തണം – ബിജി എടാട്ട്, സെൻട്രൽ റീജിയൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്

ഇല്ലിനോയിസ് ഒഹായോ എന്നീ സംസഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന ഫോമാ സെൻട്രൽ റീജിയൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ആയി എന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സെൻട്രൽ റീജിയൻ RVP ആയി ഞാൻ വരുകയാണ്. തുടർന്നും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് താഴ്മ ആയി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കൺവെൻഷൻ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കാഗോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിപ്പെട്ട എല്ലാം സെൻട്രൽ റീജിയൻ ഫോമാ സുഹൃത്തുകൾക്കും ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷമാണ്.

ഫോമാ ആദ്യമായിട്ടാണ് സെൻട്രൽ റീജിയനിൽ എത്തുന്നത്. ഇത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഫോമാ കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെടണം എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തട്ടിലുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തും വിധം ആവണം ഫോമാ കൺവെൻഷനുകൾ നടത്താൻ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് ആയിരം ഡോളർ ആണ് ചെലവ്. ചിക്കാഗോ പോലെ ചിലവുകൾ താരദമേന്യ കുറവുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ്. സാധാരക്കാർക്ക് കൂടി ഫോമാ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അവർക്കും കൂടി താങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ ഫോമാ കൺവെൻഷന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവണം. അത് സാധ്യമാക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഫോമാ കൺവെൻഷനുകൾ ചെല്ലണം. കഴിഞ്ഞ തവണ ചിക്കാഗോ നഗരം തിരഞ്ഞെടുത്തത് പോലെ ഈ വർഷം ഡാളസ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാണ് എല്ലാ ഫോമാ ഡെലിഗേറ്റ്സ്‌നോടും എനിക്ക് അപേഷിക്കാനുള്ളത്. അതിന് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഫോമാ ട്രൈസ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കിടന്നു കറങ്ങാതെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ചെല്ലേണ്ടത് കൊണ്ട്. രണ്ട്, ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫോമാ ഫാമിലി കൺവെൻഷൻ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി, സമൂഹത്തിലെ സാധാരക്കാരനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി. മൂന്ന്, അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവുമധികം യുവാക്കളും ചെറുപ്പക്കാരും ഇപ്പോൾ കുടിയേറുന്ന നഗരം എന്ന നിലയിൽ ടെക്സാസ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ വളരെ അനോയോജ്യമായ പ്രദേശം. അതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോട് ഒരേ മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെ വിവിദ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡാളസ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ട് വട്ടം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവിശ്യമില്ല.

ബിജി എടാട്ട്
സെൻട്രൽ റീജിയൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
ചിക്കാഗോ