നവഇന്ത്യയ്ക്കായി ആയുഷ്മാന്‍ ഭരത്

ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ രണ്ട് സുപ്രധാന പദ്ധതികള്‍
ഒന്നരലക്ഷംആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ 1200 കോടിരൂപ വകയിരുത്തി
10കോടികുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷംരൂപ വരെചികിത്സാസഹായം നല്‍കാന്‍ ദേശീയആരോഗ്യസംരക്ഷണ പദ്ധതി

ന്യൂദല്‍ഹി: പൊതു ബജറ്റില്‍ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കായി രണ്ട് സുപ്രധാന പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഒന്നരലക്ഷം ആരോഗ്യ, ആരോഗ്യരക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 1,200 കോടി ജറ്റില്‍ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 ലെ ദേശീയആരോഗ്യ നയത്തില്‍വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതരത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇത്തരം ഹെല്‍ത്ത്ആന്റ്‌വെല്‍നസ്സ്‌കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പകര്‍ച്ച വ്യാധികളല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളുള്‍പ്പെടെസമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിചരണം നല്‍കുന്നതിന് പുറമെമാതൃ-ശിശുആരോഗ്യ പരിചരണവും ഈ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നല്‍കും. അവശ്യമരുന്നുകളും പരിശോധനാ സേവനങ്ങളുംഇവിടങ്ങളില്‍സൗജന്യമായിലഭിക്കും.

ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരത് പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ രാജ്യത്തെ 10 കോടി പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം വരെ ചികിത്സാസഹായം നല്‍കുമെന്ന് ജെയ്റ്റ്‌ലി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 50 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക്ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. മെഡിക്കല്‍ റിഇംമ്പേഴ്‌സ്‌മെന്റ് രംഗത്ത്‌ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയായിരിക്കും ഇതെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍സൃഷ്ടിക്കും.

നിലവിലുള്ള ജില്ലാആശുപത്രികളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 24 പുതിയഗണ്‍മെന്റ്‌മെഡിക്കല്‍കോളേജുകളും, ആശുപത്രികളുംസ്ഥാപിക്കും. ഇതുവഴിമൂന്ന് പാര്‍ലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കുറഞ്ഞത്ഒരു മെഡിക്കല്‍കോളേജും, രാജ്യത്ത് ഓരോസംസ്ഥാനത്തും ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞത് ഒരുമെഡിക്കല്‍കോളേജും ഉറപ്പുവരുത്തും.

ബഡ്ജറ്റില്‍ റെയില്‍വേയ്ക്ക് വന്‍ പരിഗണന

ന്യൂദല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ റെയില്‍വേ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ഊന്നല്‍ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് പൊതുബഡ്ജറ്റില്‍റെയിവെ മന്ത്രാലയത്തിനുള്ള വിഹിതത്തില്‍ വര്‍ധന. റെയില്‍വേയ്ക്ക് വിഹിതം 1,48,528 കോടിരൂപയായിരിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ശേഷിവികസനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിനിയോഗിക്കുക. 18000 കിലോമീറ്ററര്‍ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കല്‍, മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പാതകളുടെ നിര്‍മാണം, 5000 കിലോമാറ്റര്‍ഗേജ് മാറ്റം എന്നിവ ശേഷിവികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തും. റെയില്‍ശൃംഖല പൂര്‍ണ്ണമായും ബ്രോഡ്‌ഗേജിലേക്കു മാറ്റും. 2017-18ല്‍ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ 4000 കിലോമീറ്റര്‍ റെയില്‍ശൃംഖല പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കുമെന്നും ജെയ്റ്റ്‌ലി പറഞ്ഞു.

2018-19ല്‍ 12000 വാഗണകളും 5160 കോച്ചുകളും ഏകദേശം 700 എന്‍ജിനുകളുംവാങ്ങുമെന്നുംകിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറന്‍ ചരക്ക് ഇടനാഴികളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ണ്ണതോതിലാക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി ജെയ്റ്റ്‌ലി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചരക്ക് ഗോഡൗണുകള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വന്‍തോതിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയുംസ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അതിവേഗം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യും.

രാഷ്ട്രീയ റെയില്‍സുരക്ഷാ കോശിനു കീഴില്‍ മതിയായ പണം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ജെയ്റ്റ്‌ലി ഉറപ്പു നല്‍കി. 2018-19 കാലയളവില്‍ 3600ല്‍ അധികം കിലോമീറ്റര്‍റെയില്‍പ്പാത നവീകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ‘മൂടല്‍മഞ്ഞില്‍ നിന്നുള്ള സുരക്ഷ’, ‘ തീവണ്ടി സുരക്ഷാ താക്കീത് സംവിധാനം’ എന്നീ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വിനിയോഗം വ്യാപിപ്പിക്കും. അടുത്ത രണ്ടു വര്‍ഷംകൊണ്ട് ബ്രോഡ്‌ഗേജ്ശൃംഖലയിലെ 4267 ആളില്ലാ ലെവല്‍ക്രോസുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യും.

പെരമ്പൂരിലെ ഇന്റഗ്രല്‍കോച്ച് ഫാക്ടറിയില്‍രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ ആധുനിക തീവണ്ടികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കും. 2018-19ല്‍ ഈ രീതിയിലുള്ള ആദ്യതീവണ്ടി പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കും. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്മുഖേന 600 പ്രധാന റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണം നടപ്പാക്കും. 25000ല്‍ അധികം പടികളുള്ള എല്ലാസ്റ്റേഷനുകളിലും യന്ത്ര ഗോവണികള്‍ സ്ഥാപിക്കും. എല്ലാറെയില്‍വേസ്റ്റേഷനുകളിലും തീവണ്ടികളിലും വൈഫൈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കും. യാത്രക്കാരുടെസുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാസ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും സിസിടിവികള്‍ സ്ഥാപിക്കും.

11,000 കോടിരൂപയിലധികം ചെലവിട്ട് മുംബൈറെയില്‍ ഗതാഗത സംവിധാനത്തില്‍ 90 കിലോമീറ്റര്‍ ഇരട്ടപ്പാതകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ചില സ്റ്റേഷനുകളില്‍ യന്ത്രവല്‍കൃത ഇടനാഴികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 40,000 കോടിരൂപ ചെലവില്‍ 150 കിലോമീറ്റര്‍ അധിക സബര്‍ബന്‍ ശൃംഖല നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ബംഗളൂരുമെട്രോ നഗരത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് കുതിപ്പേകാന്‍ ഏകദേശം 1600 കിലോമീറ്റര്‍ദൂരത്തില്‍ 17,000 കോടിരൂപ ചെലവിട്ട് സബര്‍ബന്‍ ശൃംഖല നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അതിവേഗ റെയില്‍ പദ്ധതിയായ മുംബൈ- അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതിക്ക് 2017 സെപ്റ്റംബര്‍ 14നു ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി. അതിവേഗ റെയില്‍പദ്ധതികളുടെ മാനവ വിഭവ ശേഷി പരിശീലനത്തിനു വഡോദരയില്‍ ഒരുഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്തുടങ്ങും.

സാമ്പത്തിക സര്‍വേ 2017-18 ധനകാര്യമന്ത്രി പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

യഥാര്‍ത്ഥ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനംഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 6.75 ശതമാനത്തിലെത്തും
2018-19ല്‍ ഏഴു മുതല്‍ ഏഴര ശതമാനം വരെ വളര്‍ച്ച സാമ്പത്തിക സര്‍വേ പ്രവചിക്കുന്നു
തൊഴില്‍, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കണമെന്നും സര്‍വ്വേ

ന്യൂഡല്‍ഹി:കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുതല്‍ നടപ്പാക്കിവരുന്ന ഗൗരവമേറിയ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനം 6.75 ശതമാനമായും 2018-19 ആകുമ്പോഴേക്കും ഏഴു മുതല്‍ ഏഴര വരെ ശതമാനമായും ഉയരുന്നതിനു സഹായകമാകും. അതോടെ, ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം വളര്‍ച്ചയുള്ള വന്‍കിട സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെന്ന സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്കു തിരികെ ലഭിക്കും. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കമ്പനികാര്യ വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ. അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി ഇന്നു പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സര്‍വേയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2017-18ല്‍ കൈക്കൊണ്ട പരിഷ്കരണ നടപടികള്‍ 2018-19ല്‍ കൂടുതല്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വേ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജി.എസ്.ടി.), ഇരട്ട ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് (ടി.ബി.എസ്.), ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്റപ്റ്റ്സി കോഡ്, നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയവയില്‍ നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ നിമിത്തം ഈ വര്‍ഷത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പാദം മുതല്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആക്കംകൂടിയെന്നും ഈ വര്‍ഷം വളര്‍ച്ച 6.75 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയരാമെന്നും സര്‍വ്വേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനത്തില്‍ നേരിട്ട ഇടിവ് നിലയ്ക്കുകയും 2017-18ന്‍റെ രണ്ടാം പാദമാകുമ്പോഴേക്കും വ്യവസായമേഖലയുടെ ഉണര്‍വില്‍ വളര്‍ച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തതായി സര്‍വേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2017-18ല്‍ കാര്‍ഷികമേഖലയ്ക്ക് 2.1 ശതമാനവും, വ്യവസായത്തിന് 4.4 ശതമാനവും, സേവനമേഖലയ്ക്ക് 8.3 ശതമാനവും, വളര്‍ച്ച നേടാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രണ്ടു വര്‍ഷമായി തളര്‍ച്ച നേരിട്ടിരുന്ന കയറ്റുമതിരംഗത്ത് അനുകൂലതരംഗമാണ് 2016-17ല്‍ ഉണ്ടായത്. 2017-18ല്‍ ഈ രംഗം കൂടുതല്‍ സജീവമാകുമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ഇറക്കുമതി വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്നതിനാല്‍ 2017-18ല്‍ ചരക്ക് സേവന കയറ്റുമതി കുറഞ്ഞേക്കും. കരുത്തുറ്റ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച നേടാനായെങ്കിലും മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനത്തിന് ആനുപാതികമായി സമ്പാദ്യവും നിക്ഷേപവും ഉണ്ടായില്ല.

ആഗോളവളര്‍ച്ചാ നിരക്കിനേക്കാള്‍ നാലു ശതമാനവും വളര്‍ച്ച നേടിവരുന്നതും വികസിച്ചുവരുന്നതുമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളേക്കാള്‍ മൂന്നു ശതമാനവും വളര്‍ച്ച നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഒന്നാണെന്നു സാമ്പത്തിക സര്‍വേ വിലയിരുത്തുന്നു. 2014-15 മുതല്‍ 2017-18 വരെ ഇന്ത്യക്കു നേടാന്‍ സാധിച്ച 7.3 ശതമാനം മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനം ലോകത്തിലെ വന്‍കിട സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുടേതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. കുറഞ്ഞ പണപ്പെരുപ്പവും മെച്ചപ്പെട്ട കറന്‍റ് അക്കൗണ്ട് സന്തുലനവും ധനക്കമ്മിയില്‍ ഗണ്യമായ കുറവും അനുഭവപ്പെട്ട കാലത്താണു ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയില്‍ തുടര്‍ന്നു എന്നത് നേട്ടത്തിന്‍റെ തിളക്കം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ എണ്ണവില വര്‍ധിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഘടകങ്ങള്‍ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനത്തിനു തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. ആഗോള വളര്‍ച്ച മെച്ചപ്പെടുകയും ജി.എസ്.ടി. സംവിധാനം സ്ഥിരതയാര്‍ജിക്കുകയും, ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതു വളര്‍ച്ചയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തികരംഗം 2018-19ല്‍ മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണു സര്‍വ്വേയില്‍ പൊതുവേയുള്ള വിലയിരുത്തല്‍.

ജി.എസ്.ടി.സംവിധാനം ഭദ്രമാക്കുക, ടി.ബി.എസ്. നടപടികള്‍ പൂര്‍ണമാക്കുക, എയര്‍ ഇന്ത്യ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കുക, സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത നേരിടുന്ന ഭീഷണികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അടുത്ത വര്‍ഷം മുന്‍ഗണന ലഭിക്കും. സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം, കയറ്റുമതി എന്നീ സ്ഥായിയായ രണ്ടു മേഖലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിവേഗമുള്ള സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇന്ത്യക്കു സാധിക്കണമെന്നും സാമ്പത്തിക സര്‍വേയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ സമ്പാദ്യം വര്‍ധിക്കാനിടയാക്കിയെന്നു സാമ്പത്തിക സര്‍വേ

ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സര്‍വേ 2017-18ല്‍ നിക്ഷേപ, സമ്പാദ്യ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍: രണ്ടായിരാമാണ്ടിന് ഇപ്പുറം ഇന്ത്യയില്‍ അനുഭവപ്പെട്ട ചരിത്രപരമായ നിക്ഷേപ, സമ്പാദ്യ വര്‍ധനാ നിരക്ക് പിന്നീട് തളര്‍ച്ചയിലേക്കു നീങ്ങി. നിക്ഷേപവും സമ്പാദ്യവും താഴ്ന്നുനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യം തുടരുകയാണ്.

2007ല്‍ 38.3 ശതമാനമായിരുന്ന ആഭ്യന്തര സമ്പാദ്യവും മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 2013ല്‍ 29.2 ശതമാനമായി താഴ്ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, 2016ല്‍ ഇത് 29 ശതമാനമായി.

2007 മുതല്‍ 2016 വരെയുള്ള കാലത്ത് നിക്ഷേപത്തില്‍ ഉണ്ടായ വീഴ്ച സമ്പാദ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ചു കുറവാണെങ്കിലും ഇടിവുണ്ടായി എന്നതാണു വസ്തുത.

2007-08 മുതല്‍ 2015-16 വരെയുള്ള കാലത്തു നിക്ഷേപത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് 6.3 ശതമാനം വീഴ്ചയാണെങ്കില്‍ ഇതില്‍ അഞ്ചു ശതമാനവും സംഭവിക്കാന്‍ കാരണം സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങളാണ്.

1997നു ശേഷം ഏഷ്യന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം നേരിട്ടത്. എന്നാല്‍ 2008നു ശേഷം മാന്ദ്യത്തെ നേരിടുന്നതില്‍ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ വിജയിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപത്തളര്‍ച്ച 2012ല്‍ ആരംഭിക്കുകയും അതു പിന്നീട് വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. 2016 വരെ ഇതു തുടരുകയായിരുന്നു. സമ്പാദ്യം കുറയുന്നതിലേറെ നിക്ഷേപം കുറയുന്നതാണ് വളര്‍ച്ചയെ തളര്‍ത്തുക. അതിനാല്‍ കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തുകയും സ്വര്‍ണം പണമാക്കിമാറ്റുന്നത് പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുകയും വഴി സമ്പാദ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും, അതിലൂടെ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഹ്രസ്വകാല നയങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഗവണ്‍മെന്‍റ് പ്രാധാന്യം കല്‍പിച്ചു. നിക്ഷേപതാല്‍പര്യം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി കിട്ടാക്കടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ചും കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപടികള്‍ക്കു മുന്‍ഗണന നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടനയിലെപത്തു പുതിയ വസ്തുതകള്‍

ډ പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതിദായകരില്‍ വലിയ വര്‍ദ്ധന.
ډ ഔപചാരികകാര്‍ഷികേതരമേഖലയിലെ ശമ്പളപട്ടിക വിചാരിച്ചതിനെക്കാളും വര്‍ദ്ധിച്ചു.
ډ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമ്പല്‍സമൃദ്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനന്തര വ്യാപാരവുമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ډ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ കയറ്റുമതിഘടന മറ്റു വലിയ രാജ്യങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സമത്വാധിഷ്ഠിതം.
ډ വസ്ത്രവ്യവസായ മേഖലയില്‍ നല്‍കിയ സഹായങ്ങള്‍ റെഡിമെയ്ഡ് കയറ്റുമതി ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കി.
ډ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ആണ്‍മക്കളെ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യന്‍ മാതാ-പിതാക്കള്‍ ഇപ്പോഴും ശ്രമം തുടരുന്നു.
ډ ഗവണ്‍മെന്‍റ് നടപടി നികുതിമേഖലയിലെ നിയമപോരാട്ടം വലിയ അളവില്‍ കുറച്ചു.
ډ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരികൊടുക്കാനായി സമ്പാദ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ നിക്ഷേപം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രധാനം.
ډ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രാദേശിക ഗവണ്‍മെന്‍റുകളുടെയും നേരിട്ടുള്ള നികുതി പരിവ് മറ്റ് ഫെഡറല്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇവരുടെ പങ്കാളികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവ്.
ډ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പാദനത്തെ ബാധിച്ചു.

ഈ സാമ്പത്തികവര്‍ഷം രാജ്യത്തെ നികുതിദായകരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വര്‍ദ്ധനയും, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാര്‍ഷികമേഖലയിലുണ്ടാക്കിയ തിരിച്ചടിയുമുള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ സമ്പദ്ഘടനയെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ച പത്തു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുകകള്‍പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ശ്രീ അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി സമര്‍പ്പിച്ച 2017-18 വര്‍ഷത്തെ സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വേ എടുത്തുകാട്ടുന്നു. കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ ശമ്പളപട്ടിക വിശ്വസിക്കാവുന്നതിനെക്കാളും കൂടുതല്‍ വളര്‍ന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമ്പാദ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ നിക്ഷേപം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയെന്ന പുതിയ വികസനമന്ത്രവും സാമ്പത്തികസര്‍വേ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ പരോക്ഷ നികുതിദായകരുടെ വര്‍ദ്ധനയ്ക്ക് പ്രധാനകാരണമായി സര്‍വേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ചരക്ക് സേവന നികുതി(ജി.എസ്.ടി)യെയാണ്.

ജി.എസ്.ടിയോടെ പരോക്ഷനികുതിദായകരില്‍ 50% വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. ഇന്‍പുട്ട് ടാക്സ് ക്രഡിറ്റിന് വേണ്ടി സ്വയമേവതന്നെ പല ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളും നികുതി രജിസ്ട്രേഷന് തയാറായി. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉല്‍പ്പാദകസംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ജി.എസ്.ടി മൂലം അവരുടെ നികുതിവരവിലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഇല്ലാതാക്കാനായി വിതരണശൃംഖലയെ അവരുടെ സമ്പദ്ഘടനയുമായി അടുത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം 2016 നവംബറിന് ശേഷം വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി റിട്ടേണുകളില്‍ 18 ലക്ഷം വര്‍ദ്ധനയുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

സാമൂഹിക സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളായ ഇ.പി.എഫ്.ഒ/ഇ.എസ്.ഐ.സി എന്നിവ കര്‍ശനമാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഔപചാരിക കാര്‍ഷികേതര ശമ്പളപട്ടികയില്‍ 31%ത്തിന്‍റെ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. ഇത് ജി.എസ്.ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിനോക്കിയാല്‍ 53% വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര-സംസ്ഥാനാന്തര വ്യാപാര വിവരങ്ങള്‍ സാമ്പത്തികസര്‍വേയിലുള്‍പ്പെടുത്തിയതിലൂടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര-സംസ്ഥാനാന്തര വ്യാപാരമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കയറ്റുമതിയില്‍ ചെറിയ പങ്കാണുള്ളതെന്ന് സര്‍വേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശതമാനം കമ്പനികളുടെ പങ്ക് വെറും 38% മാത്രമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5% കമ്പനികളുടെ കണക്ക് എടുത്താലും ഈ വസ്തുത കാണാനാകും. എന്നാല്‍ വസ്ത്രവ്യവസായ രംഗത്ത് സംസ്ഥാന ലെവികളില്‍ റിബേറ്റ് അനുവദിച്ചതിലൂടെ റെഡിമെയ്ഡ് കയറ്റുമതിയില്‍ 16% വര്‍ദ്ധനയുണ്ട്. എന്നാല്‍ മറ്റ് തുണിത്തരങ്ങളില്‍ അതില്ലതാനും.

ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന് ആണ്‍കുട്ടികളോടുള്ള താല്‍പര്യം കൂടുതലാണെന്ന് സര്‍വേയിലെ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഇന്ത്യയിലെ മാതാപിതാക്കള്‍ കാട്ടുന്നുണ്ട്. നികുതിവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നികുതിതര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ വിജയമില്ലായെന്നും സര്‍വേ ചുണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന്‍റെ വിജയനിലവാരം 30% ന് താഴെയാണ്. അവകാശപ്പെടുന്ന മൂല്യത്തിന്‍റെ 1.8 ശതമാനം മാത്രമാണ് കെട്ടികിടക്കുന്ന കേസുകളില്‍ 66%വും.

സമ്പാദ്യത്തിലെ വര്‍ദ്ധന വളര്‍ച്ചയെ സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നും അതേസമയം നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ച സാമ്പത്തികവളര്‍ച്ചയെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും സര്‍വേയിലെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമാനമായ മറ്റ് ഫെഡറല്‍ സംവിധാനങ്ങളിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാള്‍ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട പ്രത്യക്ഷനികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ പിന്നാക്കമാണ്. കഠിനമായ ചൂടിലുണ്ടാകുന്ന വര്‍ദ്ധനയും മഴയിലെ കുറവും കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ വളര്‍ച്ചയില്‍ വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജലസേചന സൗകര്യം കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇതിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതം ജലസേചനമുള്ളിടത്തേക്കാള്‍ ഇരട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

പരോക്ഷ നികുതിദായകരില്‍ 50% വര്‍ദ്ധന; ജി.ഡി.പിയുടെ 60% ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം

ന്യൂഡല്‍ഹി:പഴയ നികുതി സമ്പ്രദായത്തില്‍ നിന്നും ജി.എസ്ടിയിലേക്ക് വ്യാപാരമേഖലമാറിയതോടെ പരോക്ഷ നികുതിദായകരില്‍ 50ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായെന്ന് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി 2017-18 വര്‍ഷത്തെ സാമ്പത്തിക സര്‍വേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, കര്‍ണ്ണാടക, തമിഴ്നാട്, തെലുങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയുടെ 70% നടത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വന്‍കിട കമ്പനികളില്‍ നിന്നും ചരക്കുകള്‍ വാങ്ങുന്ന ചെറിയ കമ്പനികളാണ് സ്വയം രജിസ്ട്രേഷന് മുന്നില്‍ വന്നിട്ടുള്ളവയില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. മൊത്തം 9.8 ദശലക്ഷം വ്യാപാരികളാണ് ജി.എസ്.ടിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പഴയ സംവിധാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 3.4 ദശലക്ഷം കൂടുതലാണ്.

ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ടേണുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിറ്റുവരവിന്‍റെയും ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളത് മൊത്തത്തിന്‍റെ 17% മാത്രമാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അതായത് 30-34%വും ബിസിനസ് ടു ബിസിനസും കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ജി.എസ്.ടി പരിധിക്ക് താഴെയുള്ളവര്‍ 1.7%വുമുണ്ട്. ജി.എസ്.ടിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവയില്‍ 13%ത്തോളം കാര്‍ഷികേതര സംരംഭങ്ങളാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര, യു.പി, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷനുള്ളത്. പഴയ നികുതി സമ്പ്രദായവുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ യു.പിയിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷനില്‍ വലിയ വര്‍ദ്ധനയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെയും സമ്പദ്ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവയുടെ ജി.എസ്.ടിയുടെ അടിത്തറ എന്നത് അടിവരയിടേണ്ടകാര്യവുമാണ്.

കയറ്റുമതി സംബന്ധിച്ച പരിശോധന വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, കര്‍ണ്ണാടക, തമിഴ്നാട്, തെലുങ്കാന എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയുടെ 70%വും കൈയാളിയെന്നതാണ്. കയറ്റുമതിയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരവും തമ്മില്‍ പ്രത്യക്ഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി സര്‍വേ വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സര്‍വേ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനാന്തര വ്യാപാരം ജി.ഡി.പിയുടെ 30-50 ശതമാനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജി.എസ്.ടി കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അത് ജി.ഡി.പിയുടെ 60 ശതമാനായി വര്‍ദ്ധിച്ചുവെന്നും കാണാം.

യു.എസ്, ബ്രസില്‍, മെക്സികോ, ജര്‍മ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ കയറ്റുമതി അധിഷ്ഠിത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കുറവാണെന്നും സര്‍വേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാമൂഹികസുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങള്‍ ശക്തമായതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഔപചാരിക കാര്‍ഷികേതര ശമ്പളപട്ടിക പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിലും വളരെ വലുതായി. ഈ മേഖലയില്‍ 31% വര്‍ദ്ധന സര്‍വേ പറയുന്നു.

“ജി.എസ്.ടിയിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നവ ആവേശമുണര്‍ത്തുന്ന വിഹഗവീക്ഷണം” എന്ന അദ്ധ്യായം റവന്യു ന്യൂട്ടറല്‍ റേറ്റി(ആര്‍.എന്‍.ആര്‍) നെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആര്‍.എന്‍.ആര്‍ കമ്മിറ്റി 68.8 ലക്ഷം കോടി രൂപയും ജി.എസ്.ടി കൗണ്‍സില്‍ 65.8 ലക്ഷം കോടിയുമാണ് നികുതി അടിത്തറയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകള്‍(കയറ്റുമതി ഒഴികെയുള്ളത്) വ്യക്തമാക്കുന്നത് 65-70 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇതെന്നാണ്. രണ്ടു മുന്‍ വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്കും അടുത്തുവരുന്നുണ്ട് ഇത്. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങളുടെ പിരിവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നോക്കിയാല്‍ അത് ശരാശരി 15.6 ശതമാനമാണ്.അതുകൊണ്ട് ആര്‍.എന്‍.ആര്‍ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തിയതുപോലെ ഏകനികുതി നിരക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്ന റവന്യു ന്യൂട്രാലിറ്റി റേറ്റ് 15 -16% മായിരിക്കും.

2017-18 ലെ പിങ്ക് സാമ്പത്തിക സര്‍വെസ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബേട്ടി ബചാവോ, ബേട്ടി പഠാവോ, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന, പദ്ധതികള്‍, നിര്‍ബന്ധിത പ്രസവാവധി നിയമം എന്നിവ ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ ശരിയായ ദിശയിലുള്ള സ്ത്രീശാക്തീകരണ നടപടികളാണെന്ന് പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ഇന്ന് സമര്‍പ്പിച്ച 2017-18 ലെ സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും ലിംഗപദവിയ്ക്കും മുന്‍ഗണന നല്കുന്ന സാമ്പത്തിക സര്‍വെയില്‍ മറ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ അപേക്ഷിച്ച് ലിംഗ പദവിക്ക് ഇന്ത്യ നല്കുന്ന മുന്‍ഗണനയും, അതിന്‍റെ ഭാവി സ്വാധീനങ്ങളുമാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. സ്ത്രീശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ സര്‍വെ പിങ്കു നിറത്തിലാണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ ലിംഗ സമത്വം ബഹുമുഖ വിഷയമാണ് എന്ന് സര്‍വെ വിലയിരുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ, പങ്കാളിത്തം, ശാക്തീകരണം എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ലിംഗ പദവിയുടെ മൂന്നു മാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാതിനിധ്യം ( ഉത്പാദനം, ശേഷിയുടെയും സമയത്തിന്‍റെയും വ്യയം, ഗാര്‍ഹിക ജോലികള്‍, യാത്രകള്‍, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍) നിലപാട് ( സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍, ഭാര്യത്വം, എത്ര പെണ്‍- ആണ്‍ മക്കള്‍ വേണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍) ഫലങ്ങള്‍ ( ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള മുന്‍ഗണന, സ്ത്രീകളുടെ ജോലി, ഗര്‍ഭനിരോധന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, വിവാഹ പ്രായം, ആദ്യ പ്രസവ പ്രായം, സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ശാരീരികവും ലൈംഗീകവുമായ അതിക്രമങ്ങള്‍) എന്നിവയാണ് അവ.

കഴിഞ്ഞ 10 -15 വര്‍ഷമായി സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രാതിനിധ്യം, നിലപാട്, ഫലങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ഇന്ത്യ 17 -ല്‍ 14 സൂചകങ്ങളിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതായി സര്‍വെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതില്‍ തന്നെ ഏഴു മേഖലകളില്‍ മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ വളരെ മുന്നിലുമാണ്. സാമ്പത്തികമായി ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇതര രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വന്‍ തോതിലുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നു എന്നാണ് സര്‍വെയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. എന്നാല്‍ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില്‍, ഗര്‍ഭനിരോധന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, പെണ്‍കുട്ടിക്കു മുന്‍ഗണന തുടങ്ങിയ ചില സൂചകങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലാണ്.

എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍തന്നെ വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിനു മാതൃകയായി ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുന്നിലാണ്. അത്ഭുതകരമായ ഒരു വസ്തുത ചില ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വികസനത്തില്‍ മുന്നിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ പദവിയില്‍ പിന്നിലാണ്.

സ്ത്രീകളുടെ തുല്യ പദവി എന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ നിലനില്ക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് സാമ്പത്തിക സര്‍വെ 2017 -18 ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനു പരിഹാരം കാണുന്നതിന് എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം വേണമെന്നും സര്‍വ്വേ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

ആണ്‍കുട്ടിക്കു നല്കുന്ന അമിത പ്രിയം പോലുള്ള സാമൂഹിക മുന്‍ഗണനകളില്‍ രാജ്യം ചില ഒത്തുതീര്‍പ്പുകള്‍ നടത്തണം എന്നാണ് സര്‍വ്വേശിപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്തെ ലിംഗാനുപാതത്തില്‍ പുരുഷന്മാരാണ് മുന്നില്‍. ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ അഭാവമാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. പെണ്‍ ഭ്രൂണഹത്യ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ രാജ്യത്തെ കുടുംബങ്ങളില്‍ څആവശ്യമില്ലാത്തچ പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംഖ്യ ഏതാണ്ട് 21 ദശലക്ഷമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സര്‍വ്വേവ്യക്തമാക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ബേട്ടി ബചാവോ, ബേട്ടി പഠാവോ, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതികള്‍, നിര്‍ബന്ധിത പ്രസവാവധി നിയമം എന്നിവ ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ ശരിയായ ദിശയിലുള്ള സ്ത്രീശാക്തീകരണ നടപടികളാണ് എന്ന് സര്‍വെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ തുല്യ പദവി എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് രാജ്യം മുന്നേറുകയാണ് എന്നും സര്‍വ്വേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ എട്ട് മാസങ്ങളിലെ മൊത്തം നികുതി വരുമാനം ശരിയായ പാതയില്‍
പരോക്ഷ നികുതി ദായകരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 50 ശതമാനം വര്‍ദ്ധന

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്‍റെ ആദ്യ എട്ട് മാസങ്ങളിലെ മൊത്തം നികുതി വരുമാനം ശരിയായ പാതയില്‍ മുന്നേറുന്നതായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ശ്രീ അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സര്‍വേ 2017-18. പ്രത്യക്ഷ നികുതി വരുമാനം 13.7 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയോടെ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പരോക്ഷ നികുതി വരുമാനം 2017 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നവംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 18.3 ശതമാനം വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചതായും സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 2017 ഏപ്രില്‍-നവംബര്‍ കാലയളവില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നികുതി വിഹിതത്തില്‍ 25.2 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. ഇതേ കാലയളവില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ നികുതി വരുമാന വര്‍ദ്ധന 12.6 ശതമാനവും, മൊത്തം നികുതി വരുമാന വര്‍ദ്ധന 16.5 ശതമാനവും ആയിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില്‍ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ചരക്കു സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) കൊണ്ടു വന്നത്. ജിഎസ്ടിയിലൂടെ പരോക്ഷ നികുതി ദായകരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 50 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായി. ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വയമേവയുള്ള ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷന്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഉത്പാദക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നികുതി ശേഖരണ സംവിധാനത്തെ ജിഎസ്ടി തകിടം മറിക്കുമെന്ന ആശങ്കയില്‍ കഴമ്പില്ലാത്ത വിധത്തില്‍, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കയറ്റുമതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ കയറ്റുമതിയിലെ പ്രകടനവും, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരവും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ പരസ്പരബന്ധം വ്യക്തമാകുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം, മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ 60 ശതമാനത്തോളമാണ്, കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വേ പ്രകാരം കണക്കാക്കിയതിലും അധികമാണിത്.

പൊതു സാമ്പത്തിക നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ കൃത്യതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന്. ധനക്കമ്മി, റവന്യൂ കമ്മി, പ്രാഥമിക കമ്മി എന്നിവ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങളായി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2017 നവംബറോടെ ധനക്കമ്മി ബജറ്റില്‍ കണക്കാക്കിയതിന്‍റെ 112 ശതമാനമായി വര്‍ദ്ധിച്ചത് തുടര്‍ന്നുള്ള മാസങ്ങളില്‍ സാധാരണ നിരക്കിലെത്തുമെന്നും കണക്കാക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ പ്രതിഫലനം വികസനലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പ്രകടം: സാമ്പത്തിക സര്‍വേ

ന്യൂഡല്‍ഹി:പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച 2017-18 സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വേയില്‍ സ്ഥായിയായ വികസനം, ഊര്‍ജം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന അധ്യായത്തില്‍ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്ഥായിയായ വികസനത്തിനു മാലിന്യാംശം കുറഞ്ഞ ഊര്‍ജം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണു പ്രാധാന്യം കല്‍പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 2005നെ അപേക്ഷിച്ച് ബഹിര്‍ഗമനം മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനത്തിന്‍റെ 33 മുതല്‍ 35 വരെ ശതമാനമായി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന പാരിസ് പ്രഖ്യാപനത്തോടു നീതി പുലര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ നഗരജനസംഖ്യ 2031 ആകുമ്പോഴേക്ക് 600 ദശലക്ഷമായി ഉയരുമെന്നും സ്ഥായിയായ വികസനത്തിനു മുനിസിപ്പല്‍ ബോണ്ടുകള്‍, പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത പദ്ധതികള്‍, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഗ്യാരണ്ടികള്‍ എന്നിവയിലൂടെ പണം കണ്ടെത്താന്‍ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും സര്‍വേ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. 2017 നവംബറിലെ കണക്കു പ്രകാരം ആകെ വൈദ്യുതിയുടെ 18 ശതമാനം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജ സ്രോതസ്സുകളില്‍നിന്നാണെന്നു സര്‍വ്വേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നതില്‍ ഇന്ത്യക്കുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത വിശദീകരിക്കവേ, 2017-18 മുതല്‍ 2019-20 വരെയുള്ള കാലത്തേക്ക് എട്ടു ഗ്ലോബല്‍ ടെക്നോളജി വാച്ച് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതും ഇതിനായി 132.4 കോടി ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം നീക്കിവെക്കുന്നതും സര്‍വ്വേയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച ദേശീയ അഡാപ്ഷന്‍ ഫണ്ട് 2020 മാര്‍ച്ച് വരെ തുടരുന്ന കാര്യവും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 364 കോടി രൂപ ആവശ്യമായിവരും.

2017-18 ഏപ്രില്‍-സെപ്റ്റംബര്‍ കാലയളവില്‍ സേവന കയറ്റുമതി 16.2 ശതമാനവും സേവന ഇറക്കുമതി 17.4 ശതമാനവും ഉയര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ കരുത്തുറ്റ നിലയില്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2016ല്‍ ഇന്ത്യ 3.4 ശതമാനം വിഹിതത്തോടെ, ഏറ്റവും വലിയ എട്ടാമത്തെ വാണിജ്യ സേവന കയറ്റുമതി രാഷ്ട്രമെന്ന പദവിക്ക് അര്‍ഹത നേടി. ഇതു കേവലം 1.7 ശതമാനം വരുന്ന വ്യാപാരമേഖലയിലെ കയറ്റുമതിയുടെ ഇരട്ടിയോളം വരുമെന്നും ഇന്നു കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കമ്പനികാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ. അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വേയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2016-17ല്‍ രാജ്യത്തെ സേവനമേഖല 5.7 ശതമാനം കയറ്റുമതിവര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി.

2017-18 ഏപ്രില്‍-സെപ്റ്റംബര്‍ കാലയളവില്‍ സേവന കയറ്റുമതി 16.2 ശതമാനവും സേവന ഇറക്കുമതി 17.4 ശതമാനവും വര്‍ധിച്ച് ഇന്ത്യ കരുത്തുറ്റ നില ആര്‍ജിച്ചു.

സേവനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കാനായി ഇടക്കാല അവലോകനത്തില്‍ 2015-2020 വിദേശ വ്യാപാര നയത്തില്‍ ഇളവുകള്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സര്‍വ്വേയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആഗോള ചരക്കുസേവന വ്യാപാരം വര്‍ധിക്കുമെങ്കിലും 2018ല്‍ ഇന്ത്യയുടെ സേവനമേഖലയിലെ കയറ്റുമതിയെ നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ ആഗോള അനിശ്ചിതത്വം, കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങള്‍, സംരക്ഷണനയം എന്നിവ നിര്‍ണായകമാകും.