പ്രീ-മാരിറ്റല്‍ കൗണ്‍സലിംഗ്

കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന യുവതീ – യുവാക്കള്‍ക്ക് വിവാഹ മുന്നൊരുക്ക കൗണ്‍സലിംഗ് (പ്രീ-മാരിറ്റല്‍ കൗണ്‍സലിംഗ്) പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ടു ദിവസത്തെ കൗണ്‍സലിംഗ് പരിപാടിയില്‍ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള 18നും 35നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള യുവതീ- യുവാക്കള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയും നേരിട്ടും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

മലങ്കര സോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റി, സെന്‍റ് മേരീസ് കാമ്പസ്, പട്ടം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം 695004, ഫോണ്‍: 8592828763, 9496422663.
സുശീല ഗോപാലന്‍ സ്മാരക സ്ത്രീപദവി നിയമ പഠന കേന്ദ്രം, കണ്ണൂര്‍. ഫോണ്‍: 0497 2708069

അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20.02.2018

Online Registration Website: kwcpmc.wixsite.com/msss