ഫാമിലി കോൺഫറൻസ്; കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ ഫെബ്രുവരി 15 ന് അവസാനിക്കും

ന്യൂയോർക്ക് : ഫാമിലി ആന്റ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസിന്റെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ ഫെബ്രുവരി 15 വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കെ നിലവിലുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കോൺഫറൻസിലെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുവാൻ കമ്മിറ്റി ഭദ്രാസന ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

2017 ലെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവസാന ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കാതെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാന ദിവസം റജിസ്ട്രർ ചെയ്യാൻ അഭൂതപൂർവ്വമായ നിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ കംപ്യൂട്ടർ റജിസ്ട്രറിങ് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ സാവധാനത്തിലായി. അതുകൊണ്ട് കുറെപ്പേർക്കെങ്കിലും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

നേരത്തെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താലുള്ള മറ്റൊരു പ്രയോജനം കോൺഫറൻസ് വേദിയോടുചേർന്നുള്ള മുറികൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ്.

ഫസ്റ്റ് കം, ഫസ്റ്റ് സേർവ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലായതുകൊണ്ട് അവസാന നിമിഷം വരെ റജിസ്ട്രേഷനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുറികൾ ദൂരെയുള്ള ഫേസ് രണ്ടിലാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നു ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

ഇടവക സന്ദർശനങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും കൊണ്ട് ഒട്ടനവധി പേർ ദിവസേന റജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ശുഭോദാക്തമാണെന്ന് കോ ഓർഡിനേറ്റർ റവ. ഡോ. വർഗീസ് ഡാനിയൽ പറഞ്ഞു.

രാജൻ വാഴപ്പള്ളിൽ