മലയാളി എൻജിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സാസ് (MEANT) നു നവ നേതൃത്വം

മാർട്ടിൻ വിലങ്ങോലിൽ

ഡാളസ് : കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദമായി നോർത്ത് ടെക്‌സാസിൽ എഞ്ചിനീറിംഗും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളീ എൻജിനീയേഴ്സിനും അവരുടെ കുടുംബൾക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മലയാളി എൻജിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സാസ് (MEANT) എന്ന സംഘടനക്ക് പുതിയ നേതൃത്വനിര.

മെന്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡിറക്ടർസ് 2018 ലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഷമിൻ മണ്ണത്തുക്കാരൻ , പ്രസിഡന്റ് എലെക്ട് (2019) ഡോ. വികാസ് നെടുമ്പിള്ളിൽ , സെക്രട്ടറി കാർത്തിക ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ , ട്രഷറർ ജോമോൻ നടുക്കുടിയിൽ , കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ മഞ്‌ജുള നാഗനാഥൻ , ഡയറക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ നായർ ഡയറക്ടർ മോഹൻ കുന്നംക്കളത്ത് എന്നിവർ പുതുതായി ചുമതയേറ്റു.

ഫെബ്രുവരി 3 ശനിയാഴ്ച ഡാളസിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സംസാകാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ വാർഷിക വിരുന്നിലാണ് പുതിയ ബോർഡ് സ്ഥാനമേറ്റത്. കാലത്തിനു അനുയോചിതമായി സംഘടനയെ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ഷമിൻ മണ്ണത്തുക്കാരൻ പങ്കുവെച്ചു.

സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്, സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്ത് ഒളിംപ്യഡ് , സയൻസ് ഫെയർ തുടങ്ങി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ സംഘടന നടത്തിവരുന്നത്.