എല്ലാവരെയും ആദരിക്കാന്‍ പഠിക്കുക: സണ്ണി സ്റ്റീഫന്‍

കെ.ജെ.ജോണ്‍

മെല്ബ്ണ്‍: ജീവിതത്തിന് ആത്മീയ ഉണര്വും തലമുറകള്‍ അനുഗ്രഹീതമാകാനുളള അറിവും ആത്മാഭിഷേകത്തിന്‍െറ നിറവും തുളുമ്പുന്ന കുടുംബ നവീകരണ സന്ദേശങ്ങള്‍ നല്കി പ്രശസ്ത വചന പ്രഘോഷകനും, കുടുംബ പ്രേഷിതനും വേള്ഡ്ം പീസ്‌ മിഷന്‍ ചെയര്മാരനുമായ ശ്രീ സണ്ണി സ്ററീഫന്‍ നയിച്ച കുടുംബ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം മെല്ബാണ്‍ ഇമ്മാനുവേല്‍ മാര്ത്തോ മ്മ ദേവാലയത്തില്‍ ജനുവരി 26, 27, 28 തീയതികളില്‍ കൃപയുടെ നിറവോടെ നടന്നു.

“കരുണയും കരുതലും കാവലുമായി ജീവിച്ച് വിശ്വാസവും വിശുദ്ധിയും വിശ്വസ്തതയും നില നിര്ത്തി ഇരുളിന്റെവ ഒരു പൊട്ടു പോലുമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാനും പരസ്പരം ആത്മാര്ത്ഥസമായി ആദരിക്കുവാനും, പുറത്തോരാകാശം ഉള്ളതുപോലെ എന്റെഥ ഉള്ളിലും ഒരാകാശാമുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തോടെ വളര്ന്ന് ആന്തരിക യൗവ്വനം എന്നും നിലനിര്ത്തുോവാനും, അങ്ങനെ സ്വര്ഗ്ഗംത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും സ്നേഹത്തിന്റെ് അടയാളങ്ങളായി ജീവിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ജീവിത സ്പര്ശിതയായ സ്നേഹ സമാധാന സന്ദേശങ്ങളാണ് സണ്ണി സ്റ്റീഫന്‍ നല്കിശയത്.

“നല്ല ഭക്തരെയല്ല, നല്ല മനുഷ്യരെയാണ് ലോകത്തിനു വേണ്ടത് ആരവം പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന അര്ത്ഥ മില്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളെ പ്രാര്ത്ഥഅനയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ജീവിതത്തില്‍ കാതലായ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാത്ത ഭക്തരുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു. നല്ല ഭക്തര്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല മനുഷ്യരാകാത്തത്? ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നവര്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ ഒപ്പം നടക്കാത്തത്? നമ്മുടെ പൊള്ളയായ ലോകത്തെ പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെയും നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം കൊണ്ടും കീഴ്മേല്മ റിച്ച് സ്വന്തം ദൗര്ബ ല്യത്തെ കണ്ടെത്തി ഓരോരുത്തരും ചുറ്റുമുള്ളവരെ തങ്ങളേക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠരായി കണ്ട് ആദരിക്കുന്ന നാളുകള്‍ ഉണ്ടാകണം. മനസ്സിന്റെി വാതില്പാഓളിയില്‍ സുഷിരമിട്ട് പുറത്തുള്ളവരെയെല്ലാം ശത്രുവായി കാണുന്ന പുതിയ കാലത്തിന്റെ നടപ്പുരീതി മാറണം. അടച്ചിട്ട മനസ്സുകളില്‍ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസവും വിശുദ്ധിയും വിശ്വസ്തതയും നിലനിര്ത്തില യേശുവിന്റെി ഭാവവും സ്വഭാവവും മനോഭാവവും ഉള്ളവരായി ജീവിച്ചു പ്രാര്ത്ഥ നാപൂര്വ്വം തുടര്ന്നുിവരുന്ന മനസ്സുകള്‍ ദേവാലയങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആത്മീയത ഒരാഘോഷമായി മാറുന്നത്. ഏകാഗ്രതയിലും സ്നേഹത്തിലും പ്രസാദത്തിലും പ്രകാശത്തിലും കരുണയിലും ഓരോ ദിവസവും ദൈവാത്മാവില്‍ നവീകരിച്ച് ആത്മീയ ഫലമുള്ളവരായി ജീവിക്കുമ്പോള്‍ ജീവിതയാത്രകള്‍ സ്വര്ഗ്ഗീ യ തീര്ത്ഥവയാത്രകളാകുന്നു. അങ്ങനെ അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ദൈവത്തിനു സ്തുതി നല്കിത ഭൂമിയില്‍ വിശുദ്ധിയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരായി സമാധാനം അനുഭവിക്കാം, അത് പങ്കുവെക്കാം” എന്ന് സണ്ണി സ്റ്റീഫന്‍ തന്റെത സന്ദേശത്തില്‍ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു.

കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര്ക്ക് ആവശ്യമായ ശക്തമായ തിരുവചന പ്രബോധനങ്ങളും ,ജീവിതാനുഭവ പാഠങ്ങളും നല്കുമന്ന ശ്രീ സണ്ണി സ്ററീഫന്റെു പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ മനസിനെ ചലിപ്പിക്കുകയും ആത്മാവിനെ ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മെല്ബുണ്‍ ഇമ്മാനുവേല്‍ മാര്ത്തോമ്മ ചര്ച്ച് വികാരി റവ. വര്ഗ്ഗീെസ് ചെറിയാന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
worldpeacemissioncouncil@gmail.com
www.worldpeacemission.net