രാജു ഏബ്രഹാം എംഎൽഎ യ്ക്കു ഡിട്രോയിറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓഫ് റാന്നിയുടെ സ്വീകരണം – ജൂലൈ 6 നു വെള്ളിയാഴ്ച

ഡിട്രോയിറ്റ് : ഹൃസ്വ സന്ദർശനാർത്ഥം അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന റാന്നി എംഎൽഎ രാജു ഏബ്രഹാമിന് ഡിട്രോയിറ്റിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കുന്നു. ഡിട്രോയിറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓഫ് റാന്നി അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനം ജൂലൈ 6 ന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7:30 ന് കൂടുന്നതാണ്.

സ്ഥലം: 33140, Ryan Rd, Sterling Heights, MI 48310 (ചാണ്ടി കടയുടെ സമീപം)

1996 മുതൽ റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തെ കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമതു് അമേരിക്കൻ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനമാണിത്. സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിലേക്ക്‌ ഡിട്രോയിറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ സ്നേഹിതരെയും റാന്നിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹാർദ്ദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചാച്ചി റാന്നി 215-840-5530.

Share This Post