അന്ന മുട്ടത്തിന്റെ “ജീവന്റെ ഈണങ്ങള്‍’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഫിലാഡല്‍ഫിയ: യശ്ശശരീരനായ ശ്രീ മുട്ടത്ത് വര്‍ക്കിയുടെ മരുമകള്‍ അന്ന മുട്ടത്തിന്റെ “ജീവന്റെ ഈണങ്ങള്‍” എന്ന കൃതി ഫൊക്കാനയുടെ സാഹിത്യസമ്മേളനത്തില്‍ വച്ച് ജൂലായ് 6 നു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ കെ. പി. രാമനുണ്ണി അമേരിക്കന്‍ മലയാളി എഴുത്തുകാരനായ സാംസി കൊടുമണ്ണിന് നല്‍കികൊണ്ട് പ്രകാശനംചെയ്തു.

മുട്ടത്ത് വര്‍ക്കിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ശ്രീ മുട്ടത്ത് വര്‍ക്കിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ ഭാര്യയാണ് അന്ന മുട്ടത്ത്.

വിചാരവേദിയുടെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സമ്മേളനത്തില്‍ ഈപുസ്തകം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടും. തിയ്യതി പുറകെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പിക്കായി അന്നമുട്ടത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അവരുടെ നമ്പര്‍ : 845 558 2148 .

Share This Post