സതി രാമചന്ദ്രൻ നിര്യാതയായി

കൻസാസ് ::തൃശൂർ തൃപ്രയാർ വലത്തു പരേതനായ രാമചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ സതി രാമചന്ദ്രൻ നിര്യാതയായി .അന്തിക്കാട് കാട്ടാനിൽ കുടുംബാഗമാണ് .
മക്കൾ -ആശാ മഹേഷ് (കൻസാസ് ,(യൂഎസ്എ), പ്രഭാകരൻ (അപ്പുകുട്ടൻ )

മരുമക്കൾ : മഹേഷ് കൊലയാമ്പറബത്തു (കൻസാസ് )(യൂ എസ് എ )

Share This Post