വാൽക്കണ്ണാടി വിചാരവേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു

അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ കോരസൺ പുറത്തിറക്കിയ ലേഖന സമാഹാരം ‘വാൽക്കണ്ണാടി’ ന്യൂയോർക്കിലെ മലയാള സാഹിത്യവേദിയായ വിചാരവേദിയിൽ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മെയ് 13 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 .30 നു ന്യൂയോർക്ക് ക്വീൻസ് , ബ്രഡോക്ക് അവന്യൂയിലെ കേരള കൾച്ചറൽ സെന്റർ ( 222 – 66 ബ്രഡോക്ക് അവന്യൂ , ക്വീൻസ് വില്ലേജ്) വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി വിചാരവേദി അദ്ധ്യക്ഷൻ സാംസി കൊടുമൺ അറിയിച്ചു.

ശ്രീ. ബെന്യാമിൻ എഴുതിയ ആമുഖം ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

വിചാരവേദി “പുസ്തക ചർച്ച”

കോരസൺ വർഗീസിന്റെ ” വാൽക്കണ്ണാ ടി”

മെയ് 13 , 2018 ഞായാറാഴ്ച്ച 5 .30 പി.എം.

അമേരിക്കൻ മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമാ ക്കിപ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യുയോർക് ക് വിചാരവേദിയുടെ പ്രതിമാസ സാഹി ത്യസമ്മേളനത്തിലേക്ക്അക്ഷരസ്നേ ഹികളായ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പ് രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ അമേരിക്കൻമ ലയാളി ശ്രീ കോരസൺ വർഗീസിന്റെ “വാൽക്കണ്ണാടി” എന്ന പുസ്തകമാണ് മെയ് 13 നു വൈകീട്ട് 5.30 നു കേരള കൾച്ചറൽ സെന്ററി ൽ (ബ്രഡോക്ക് ) വച്ച് കൂടുന്ന യോഗത്തിൽചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

സാംസി കൊടുമൺ

Share This Post