വലിയ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത (ആറാം മാർത്തോമ്മാ) യുടെ 210-ാം ഓർമ്മ

Share This Post