കാതോലിക്കേറ്റിന്റെ രത്നദീപം ഗീവർഗീസ് മാർ പീലക്സിനോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ ജീവിതയാത്രകളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം….

കാതോലിക്കേറ്റിന്റെ രത്നദീപം ഗീവർഗീസ് മാർ പീലക്സിനോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ ജീവിതയാത്രകളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം…. ഇന്ന് ഈ പിതാവിന്റെ 67-ആം ഓർമ്മപെരുന്നാൾ പുത്തൻകാവ് കത്തീഡ്രലിൽ…

Share This Post